Juridisering van de samenleving noodzaakt ondernemers en particulieren steeds meer om een jurist in te schakelen bij het oplossen van juridische geschillen. Door tijdig een jurist in te schakelen kunt u langdurige rechtsprocedures vermijden.

Two-Advice heeft namelijk door zijn jarenlange ervaring op onderstaande rechtsgebieden voldoende expertise en deskundigheid om u adequaat bij te staan tijdens de verschillende rechtsprocedures zodat uw kosten beperkt blijven.

Two-Advice schakelt u onder andere in voor het aanvragen van de zogenaamde “machtiging voorlopig verblijf”, het opstellen van bezwaarschriften, het voeren van gerechtelijke procedures, bemiddelen bij arbeidsgeschillen tussen de werkgever en werknemer en het aanvragen van werkvergunningen voor buitenlanders. Voorts om de achterstanden bij gemeentelijke sociale diensten inzake de bezwaarschriften Wet werk en bijstand weg te werken.

U kunt ook voor het opzetten van een onderneming terecht bij Two-Advice teneinde u deskundig te adviseren inzake alle juridische aspecten die van belang zijn om te kunnen komen tot een succesvol ondernemerschap. Wij schrijven onder andere voor u een ondernemingsplan, doen namens u onderzoek of uw plannen haalbaar zijn, stellen contracten voor u op en begeleiden u bij uw bedrijfsvoering.

Two-Advice beoordeelt ook of de koopovereenkomsten die u afsluit met verkopers van percelen en huizen in Suriname juridisch in orde zijn. Tot op heden komt het namelijk regelmatig voor de kopers onnodig in juridische problemen komen omdat de verkopers niet bevoegd zijn om het onroerend goed te verkopen of niet waar maken wat zij beloofd hebben. Two-Advice kan voor u een correcte koopovereenkomst opstellen waardoor u degene waar u mee zaken doet, aansprakelijk kunt stellen indien de afspraken niet worden nagekomen.

Two-Advice is deskundig op de volgende rechtsgebieden:

* Vreemdelingenrecht
* Wet arbeid vreemdelingen
* Wet op de identificatieplicht
* Arbeidsrecht
* Contractenrecht
* Wet Werk en Bijstand