Gesubsidieerde trajecten vergen vaak een bijzondere aanpak. Kennis van de regelgeving, de procedures en van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de verlening en verstrekking van de subsidie is onontbeerlijk.

Two-Advice is onder andere behulpzaam bij het doorlichten van uw huidige structuren, het aangeven van noodzakelijke aanpassingen binnen de bestaande structuren of bij het opzetten van een geheel nieuwe projectstructuur en het projectmanagement waardoor u voldoet aan de eisen die een subsidiegever stelt aan een organisatie.

Two-Advice voert het projectmanagement uit van verschillende cliƫnten.
Dit betekent onder andere dat Two-Advice fungeert als helpdesk voor het werkveld, alle correspondentie verwerkt, alle bestekken, overeenkomsten en formats opstelt, het document Administratieve Organisatie en Interne Beheersing schrijft, alle relevante (subsidie)administratie verwerkt, alle projecten monitoort en alle aanvragen en einddeclaraties opstelt.

Projectmanagement houdt ook in dat Two-Advice namens cliƫnten onderzoek doet naar de mogelijkheden om nieuwe (buitenlandse) markten aan te boren. Wij voeren haalbaarheidsonderzoeken uit onder andere in het buitenland, stellen een plan van aanpak op en helpen u bij het vinden van de juiste vorm van financiering voor uw plannen.