Two-Advice houdt zich onder andere bezig met het adviseren van ondernemers over de subsidieregelingen en stimuleringsregelingen, het opstellen van subsidieaanvragen, de begeleiding van subsidieaanvragen en het voeren van de administraties in het kader van de subsidies. 


Advisering Subsidie
U als ondernemer wenst gebruik te maken van de subsidieregelingen die er zijn, maar u kent niet alle mogelijkheden op dit terrein en u heeft ook nog te weinig tijd om dit uit te zoeken. Kies dan ervoor om een deskundige in te schakelen die voor u precies nagaat welke mogelijkheden er zijn om subsidie te verkrijgen voor uw onderneming. Nadat alle mogelijkheden zijn uitgezocht en met u zijn besproken, kunt u opdracht geven om namens u de subsidieaanvraag in te dienen.

Subsidieaanvraag
De adviseur zal de subsidieaanvraag met bijbehorend plan opstellen en indienen. Vervolgens zal de adviseur de aanvraag tot het einde van het traject begeleiden. Het begeleiden houdt onder andere in dat de adviseur in overleg treedt met de subsidieverstrekker, de accountant en eventueel derden. De adviseur stelt de verplichte rapportages voor u op en monitoort het project regelmatig teneinde eventuele knelpunten tijdig te kunnen oplossen. Aan het eind van het project zal de adviseur de einddeclaratie opstellen en indienen.

Projectadministratie
Op het moment dat een subsidie wordt verleend, is de subsidieontvanger verplicht om een controleerbare en inzichtelijke administratie te doen bijhouden. Het beheer van deze administratie kunt u gerust overlaten aan uw adviseur, die precies weet aan welke eisen de administratie moet voldaan. U hebt derhalve bijna geen omkijken naar de administratie en kunt u zich blijven concentreren op uw eigen werkzaamheden.

De kosten inzake bovengenoemde werkzaamheden worden deels gesubsidieerd.